Regulamin serwera
 1. Definicje
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwera gry Minecraft (zwanego dalej „Serwerem”).
   Serwer stanowi miejsce stworzone w celu nawiązywania znajomości, współpracy oraz rywalizacji na dostępnych trybach.
  2. Właścicielem serwera jest MC-DEV Mateusz Filipczak NIP 8331398213 (zwany dalej „Właścicielem”).
  3. Użytkownikiem serwera może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”). Użytkownik używa konta na serwerze używając pseudonimu (zwany dalej „Nickiem”)
  4. Administratorami serwera są Użytkownicy wybrani przez Właściciela (zwani dalej „Administratorem” lub „Moderatorem”). Pełnią oni swoją funkcję nieodpłatnie i dobrowolnie. Administratorzy posiadają specjalne uprawnienia pozwalające na blokowanie, odblokowywanie Użytkowników bądź części opcji dostępnych dla Użytkownika w celu zapewnienia porządku na serwerze.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwera jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Dołączenie przez Użytkownika do Serwera oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
 3. Przetwarzanie danych
  1. Właściciel serwisu przetwarza w celu zapewniania ciągłości działania usługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym Użytkownikom Serwera następujące dane:
   • adres(y) IP użytkownika
   • historię połączeń użytkownika
   • historię nazw użytkownika w kliencie gry
   • wersję gry oraz wersję wirtualnej maszyny JVM
   • typ i wersję przeglądarki internetowej, model oraz nazwę producenta urządzenia (jeśli dostępne)
  2. Użytkownik może w dowolnym momencie wystąpić z wnioskiem o usunięcie jego danych.
  3. Wniosek należy przesłać drogą mailową na skrzynkę: [email protected]
  4. Poprawny wniosek powinien zawierać uzasadnienie usunięcia danych.
  5. Przesłanie wniosku nie wpływa w żaden sposób na istniejące blokady konta Użytkownika.
  6. Podczas przeglądania strony internetowej Serwera mogą być przesyłane ciasteczka firm trzecich, w tym Google służących wyświetlaniu spersonalizowanych reklam i analizy ruchu w witrynie.
 4. Dołączanie do serwera i rejestracja
  1. Użytkownik dołącza do serwera poprzez klienta gry Minecraft™ w trybie wieloosobowym łącząc się z adresem mclama.pl
  2. Do połączenia z Serwerem wymagana jest oryginalna wersja klienta gry.
  3. Użytkownik oświadcza iż nabył kopię gry w legalny sposób, nie łamiąc praw osób trzecich.
  4. Użytkownik może ale nie musi być poproszony o utworzenie hasła zabezpieczającego jego konto na Serwerze.
  5. W przypadku braku prośby o utworzenie hasła, rejestracja konta przebiega automatycznie.
  6. Zabrania się rejestracji więcej niż jednego konta na jednym łączu komputerowym.
  7. Zabrania się rejestracji konta na pseudonimy zawierające wulgaryzmy bądź obraźliwe treści.
  8. W przypadku gdyby dwóch Użytkowników o takim samym Nicku w grze próbowało dołączyć do Serwera, pierwszeństwo ma ten, który dołączył jako pierwszy.
  9. Konta na które Użytkownik nie logował się dłużej niż 90 dniautomatycznie usuwane.
 5. Komunikatory społeczności
  1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone oraz wysyłane przez Użytkowników na Serwerze.
  2. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite, w przypadku gdy Użytkownik nagminnie łamie tą zasadę Administrator może czasowo zablokować Użytkownikowi dostęp do komunikacji tekstowej na Serwerze lub innym zarządzanym przez Administratora systemie.
  3. Zabronione jest publikowanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
  4. Zabronione jest publikowanie przez Użytkownika treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. „trolling”).
  5. Zabronione jest wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości (tzw. „spam”).
  6. Zabronione jest rozciąganie wyrazów lub znaków interpunkcyjnych (tzw. „flood”).
  7. Zabronione jest reklamowanie innych serwerów, kanałów YouTube oraz Twitch bez pozwolenia.
  8. Zabronione jest udostępnianie danych osobowych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 6. Zawartość na serwerze
  1. Budowle stworzone przez Użytkownika zwane „Zawartością” są własnością Serwera a użytkownik nie może rościć sobie do nich żadnych praw. Właściciel Serwera udostępnia Użytkownikowi jedynie możliwość tworzenia dla niego Zawartości na Serwerze.
  2. Wirtualne przedmioty na Serwerze są własnością Serwera. Użytkownik ma prawo zbierać ogólnodostępne przedmioty bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Użytkownik wykupując dostęp do przedmiotu nie staje się jego właścicielem.
  3. Właściciel Serwera może w każdej chwili zmieniać, uzupełniać, modyfikować lub zawiesić tymczasowo lub na stałe system lub dowolną jego część z powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika.
 7. Rozgrywka na serwerze
  1. Zabronione jest celowe przeszkadzanie innym Użytkownikom w rozgrywce (tzw. „trolling”).
  2. Zabronione jest korzystanie ze zautomatyzowanych funkcji myszki / klawiatury (tzw. „makro”)
  3. Zabronione jest korzystanie ze zmodyfikowanych wersji gry które ułatwiają Użytkownikowi grę lub dają nieuczciwą przewagę nad innymi Użytkownikami (tzw. „cheaty”)
  4. Zabronione jest wykorzystywanie wszelkich błędów w oprogramowaniu Serwera (tzw. „bug”) lub gry (tzw. „exploit”).
  5. Zabronione jest dołączanie na Serwer przy użyciu programów ukrywających prawdziwy adres IP Użytkownika, sieci VPN czy sieci TOR.
 8. Kary i rozstrzyganie
  1. Przyjmuje się iż wszyscy Użytkownicy Serwera są równi wobec sobie, niezależnie od tego jaką i ile usług wykupili.
  2. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
   • „Upomnienie” - w postaci wyrzucenia z Serwera lub wiadomości tekstowej.
   • „Wyciszenie” - w postaci czasowej blokady czatu bądź dostępu do innych funkcji Serwera.
   • „Czasowa blokada konta” - w postaci czasowej blokady dostępu do Serwera.
   • „Stała blokada konta” - w postaci dożywotniej blokady dostępu do Serwera.
   • „Blokada adresu IP” - w postaci dożywotniej blokady dostępu do Serwera z określonego adresu IP.
   • „Usunięcie konta” - w postaci całkowitego unicestwienia postępów Użytkownika.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym dodając komunikat widoczny dla wszystkich Użytkowników strony oraz Serwera.
  2. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od logowania na Serwer i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  3. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą blokadę konta Użytkownika.

Lamy lubią ciasteczka, a Ty?

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce lub opuścić naszą witrynę.
OCZYWIŚCIE ŻE JE LUBIE!
ZABIERZ MNIE STĄD!